Odpovědi na vaše otázky

1. PLACEBO aneb funguje EFT na tomto efektu?

Někteří zástupci klasické medicíny nebo neinformovaná veřejnost mají tendence výsledky léčby některých alternativních přístupů v případě úspěchu svádět na tzv. placebo efekt, aby byl snížen nebo úplně zrušen přínos jiných než klasických přístupů.

PLACEBO je neúčinná léčebná látka, která je složena většinou z mléčného cukru, jenž nemá na organismus farmakologický účinek. Placebo efekt pracuje s psychickou stránkou člověka, s vytvořením jeho víry v léčivý účinek placebo léku, o kterém pacient neví, že léčebné látky neobsahuje. Klient je záměrně oklamán, že podávaný lék obsahuje léčebnou účinnou látku, placebo ji však neobsahuje, ale klient svou vírou při požití léku léčbu nastartuje – lék účinkuje i bez obsahu potřebných medikamentů.

Metoda EFT (energetická léčba s využitím meridiánových energetických drah v těle, poklepu na akupresurní body a neurolingvistického programování – naladění systému na léčebné prohlášení), nebo kvantová léčba (aplikace léčebného záměru v DNA, harmonizace buněk) fungují také u těch jedinců, kteří této formě léčby nevěří. Toto je podstatný rozdíl oproti výše uvedenému placebu, účinnost léčby nezávisí na víře pacienta v tyto postupy, z čehož vyplývá, že nepůsobí jako placebo efekt a tzv. „víra tvá tě uzdraví“. Dalším důkazem, že metody nefungují na placebo efektu je to, že účinkují i u dětí nebo zvířat, kterým nevysvětlujeme jejich účinnost pro přijetí víry, že jim pomůžou, ale rovnou aplikujeme s účinnými výsledky.

Mystikou nazýváme záležitosti, kterým nerozumíme.“ A. Loyd

 

2. Kolik je potřeba sezení na vyléčení?

Počet terapií je individuální dle problému a hlavně toho, jaký je zájem klienta se uzdravit, což se rovná, jak je ochoten přijmout změnu ve svém životě, "uzdravit se chce každý" namítnete, ale změnit své postoje, myšlenky, emoce - to už je jiná, k tomu je ochoten málokdo, proto někdo léta hledá, zkouší a tvrdí, že spoustu přístupů léčby nefunguje, protože ještě nepřijal odpovědnost za svůj život, hledá vinu a viníky v okolním světě.

Co u někoho trvá jeden týden může být pro druhého otázkou let. Roli hraje opravdový zájem a rozhodnutí se uzdravit, neboť nemoc má svou informační vypovídatelnost o našem životě, a pokud se nechceme podívat do sebe a dále odpovědnost za svůj stav předáváme druhým, ještě nepřišel čas se uzdravit. Může se nám ulevit, ale pokud není odstraněna příčina, která nám měla být sdělena, objeví se problém znovu. EFT léčba rychle nalézá příčinu a důvod onemocnění a tudíž se cíleně zaměří na odstranění, dále ruší podvědomé napojení na emoční bloky v organismu, které poruchu způsobují, takže proces léčby výrazně urychluje. Dá klientovi návod, co musí ve svém životě dělat jinak, aby si nemoc nepřivolal třeba v jiném projevu znovu.

V průměru např. fobie jsou otázkou jednoho sezení, deprese 3-5ti v rozmezí roku, gamblerství 3-5ti sezení, bolesti se odstraňují během 1-2 sezení, mezi jednotlivými terapiemi jsou rozestupy od jednoho týdne až do několika měsíců, dle potřeby areakce organismu.

 3. Proč se nemoc u některých lidí "vrací"? Recidiva rakoviny a ostatních nemocí.

Proč se v některých případech objeví u lidí znovu nádor, který byl chirurgicky či chemoterapicky odstraněn, třeba na jiném místě v těle?

Je to proto, že se lidé z nemoci nepoučili, nechtěli objevit její příčinu ve vědomé a podvědomé úrovni, nepochopili její informační funkci a tudíž nesjednali nápravu změnou chování u sebe. Nevyřešená příčina se tak znovu hlásí o slovo a pro neznalé toho, že nemoc má informativní funkci pro náš rozvoj, se v těle znovu projeví. Platí to pro nemoci a problémy všeobecně, jen rakovina na mnohé působí jaksi závažně a o recidívě se prohlašují již zažité mýty, které dle kvantových principů vytvoří program, který lidé následují (opravdu znovu onemocní). Je to poselství, které přišlo se svým upozorněním znovu, ne neřešitelná situace.

Je to případ všech chronických onemocnění, člověk opakovaně (denně) vkládá shodnou informaci, záměr pro strategii nemoci v podobě myšlení, vnímání a jednání. EFT tyto naučené programy umí zrušit.

4. Dobro a ZLO?

Co je dobré, špatné? Dobro a zlo v podobě, v jaké jste zvyklí je identifikovat, neexistují. Realita je neutrální. Kvality jí přisuzujeme my. Příklad – déšť, někteří jsou naštvaní, že zmoknou, bude bláto, povodně a druzí se radují, že déšť dá vodu, vláhu půdě, umyje přírodu, je zdrojem života. A co na to déšť? Ten prostě je, je neutrální, prostě prší, jen lidská mysl mu přisuzuje „dobré či zlé“ vlastnosti. Co to znamená? Dobro a zlo je ve vaší mysli, realita je neutrální a vy rozhodujete, co a jak budete žít nasměrováním mysli, která je v interakci s pocity, naučte se být nezávislí na okolnostech, neposuzujte, neobírejte se záměrně o radost. Každou sekundu se rozhodujete, co a jak budete prožívat, jestli je to "dobré či zlé". Neumíte to a chcete změnu? Kvantová léčba nebo eft terapie jsou jedním z receptů, jak zharmonizovat vědomí a podvědomí a čerpat z darů života, které nyní blokujete uzavřenými dohodami v minulosti.

4. Proč se metoda nevyužívá v medicíně, když je tak účinná?

Kvůli nastavení našeho "zdravotního" systému. Obchodník (lékař, farmaceut, systém) si přece nezruší uzdravením svého zceloživotního zákazníka. Náš systém je nastaven na povinném předplácení toho, že automaticky dříve nebo později onemocníme, velmi silný program, který většina národa naplňuje.

Úryvek z rozhovoru s Mudr. J. Hnízdilem v časopisu Regenerace.
Problémem současné medicíny je objektivismus, kdy se předpokládá, že každá porucha má nějakou objektivní příčinu a to je zásadní omyl. Je nutné mít psychosomatický přístup. Doktoři jsou systémově vedeni k tomu, aby pacienty stále léčili, ne uzdravili, ztratili by tak „zákazníky“. Bolest není nemoc, ale informace. Tělo nemá jinou možnost, jak se s námi domluvit. Je to pokyn, abychom se zastavili, ne abychom brali prášky. Jestliže se člověk nezastaví a nezamyslí a začne polykat léky, jen bolest potlačí a dopracuje se k těžkým degenerativním změnám nebo operaci. Nemoc je informace o způsobu našeho života, o tom, že děláme chybu a žijeme v podmínkách, které pro nás nejsou příznivé.